Het hoofdbestuur van Sportlust '46 is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de voetbalvereniging. Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijke. 
Deze is het eerste aanspreekpunt voor zijn/haar verantwoordelijke taak.


Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende leden:Jan van den Heuvel
    Voorzitter 

    Algemeen voorzitter 
    Sportlust '46 
    lid van het dagelijks bestuur

    E-mail :
    voorzitter@sportlust46.nl
    Tel : 06-53276215


Dick Blonk
    Secretaris 

    Bestuurslid Sportlust '46 
    lid van het dagelijksbestuur 


    E-mail :
    secretaris@sportlust46.nl 
    Tel :06-38927864


Jeroen Eskes
    Penningmeester 

    Bestuurslid Sportlust'46 
    lid van het dagelijks bestuur 


    E-mail:
    penningmeester@sportlust46.nl
    Tel: 06-28022335 


Frank van den Haselkamp
    Algemene zaken

    Bestuurslid Sportlust '46 
    clubhuis en terrein
    aangelegenheden 

    E-mail : 
    algemenezaken@sportlust46.nl

    Tel:06-31007179 


Patrick Verdoold
    Commerciële zaken 

    Bestuurslid Sportlust '46 
    Public Commerciële zaken


    E-mail: 
    commercielezaken@sportlust46.nl 
    Tel: 06-28772611


Josien Verhoeven
    Communicatie & PR

    Bestuurslid Sportlust '46     E-mail:  
    communicatie-pr@sportlust46.nl
    Tel: 06-57660294 


Jochem Sneep
    Voetbalzaken 

    Bestuurslid Sportlust '46 
    Technische zaken selectie,
    dames, senioren en jeugd 


    E-mail:
    voetbalzaken@sportlust46.nl 
    Tel : 06-38675423     Ronald L ‘Ami 
        
Voetbalzaken jeugd

          Bestuurslid Sportlust '46        E-mail:
       
jeugdvoetbal@sportlust46.nl
        Tel: 06-52586331
 


 

 

 
Wedstrijdinformatie


...
Sportlust '46 - 2
.
...
Rijnsburgse Boys

  • 24 februari aanvang 11.30 uur KNVB bekerronde
  • Wedstrijdsponsor:
    .
  • SNS bank Pupil vd Week:
    .
  • Wedstrijdbal:
    .