Financiering nieuwe kleedkamers en verbouwing

 

Sportlust ’46 heeft wel wat geld op de bank staan, maar lang niet genoeg voor het realiseren voor de nieuwe kleedkamers en het opknappen van de bestaande kleedkamers.

Wij hebben in het verleden leningen afgesloten voor het clubhuis, kleedkamers, CV-installatie en de aanleg van kunstgras. De restanten van deze leningen worden bij de start afgelost en zijn bij elkaar nog € 49.000. Omdat de rente van deze leningen redelijk hoog zijn, worden deze dit jaar versneld afgelost. 

 

De grond waarop gebouwd wordt is eigendom van Gemeente Woerden, dat betekent dat wij geen hypotheek kunnen vestigen op de grond als zekerheid voor de leningen. Vandaar ook dat de bank werkt met een borgstelling van het waarborgfonds van de sport als zij een sportvereniging financieren. Dat is de zekerheid voor de bank. Het waarborgfonds analyseert de aanvraag vanuit de vereniging en geeft een borgstelling voor de bankfinanciering.

 

De lening vanuit de leden worden achtergesteld ten opzichte van de bankfinanciering. Dit betekent dat bij een faillissement van Sportlust ’46 de leningen van de bank als eerste worden afgelost. Dat is een voorwaarde van het waarborgfonds van de sport. De vereniging bestaat uit leden en zij vinden dat de leden verantwoordelijkheid moeten nemen bij het aanvragen van een financiering, maar ook als het wat minder gaat.

 

De leningenovereenkomsten worden opgesteld in samenwerking met WestdamNetwerk Notarissen in Woerden. De constructie met betrekking tot het schenken van de aflossing is gecontroleerd door een fiscalist van een accountantskantoor.

 

Obligatielening met uitloting binnen 15 jaar

Rentepercentage is 2%

De obligaties hebben een nominale waarde van € 500. Het is mogelijk om in te schrijven op meerdere obligaties. Jaarlijks wordt 1/15e deel van de obligaties uitgeloot en afgelost.

Dat betekent dat uitloting in het tweede jaar kan plaatsvinden, maar ook in het vijftiende jaar.

 

Voorbeeld vijftien obligaties van € 500

Jaar                 Totaal leningen           Uitgeloot                    Uitbetaling rente en aflossing

2018                € 7.500                        €                                              €    150

2019                € 7.500                        €1.000                                     € 1.150

2020                € 6.500                        €   500                                     €    630

2021                € 6.500                        €                                              €    620

2022                € 5.500                        € 1.000                                    € 1.120

2023                € 5.000                        €   500                                     €    600

 

2031                € 1.000                        €   500                                     €    520

2032                €    500                        €   500                                     €    510

2033                0

 

Lening waarbij de aflossing jaarlijks wordt geschonken

Rentepercentage 6,25%

De leningen hebben een minimum van € 5.000

De jaarlijkse aflossing wordt jaarlijks geschonken aan de vereniging. Omdat Sportlust ’46 wordt gezien als Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI), zijn giften aan Sportlust ’46 aftrekbaar van de belasting.

Bij eenmalige giften, heeft de belastingdienst voorwaarden met betrekking tot de aftrekbaarheid. Er is een drempel van 1% van het verzamelinkomen en giften zijn pas boven deze drempel aftrekbaar. Ook is er een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Hierop is een uitzondering als schriftelijk is vastgelegd dat er gedurende minimaal vijf jaar jaarlijks een gift is aan een ANBI of SBBI instelling.

 

Op dit moment is het maximale voordeel bij giften 52%, de hoogte hangt af van de hoogte van het inkomen. In het regeerakkoord dat is gepresenteerd is opgenomen dat dit percentage op termijn wordt verlaagd naar 37%. Omdat wij niet weten of dit ook wordt doorgevoerd, gaan wij voor de berekening uit van 50%.

 

Voorbeeld lening van € 10.000

Jaar                 Lening             Geschonken aflossing            Belastingvoordeel      Rente

2018                € 10.000                      € 667                                      € 333               € 625

2019                €   9.333                      € 667                                      € 333               € 583

2020                €   8.667                      € 667                                      € 333               € 542

2021                €   8.000                      € 667                                      € 333               € 500

2022                €   7.333                      € 667                                      € 333               € 458

2023                €   6.667                      € 667                                      € 333               € 417

2024                €   6.000                      € 667                                      € 333               € 375

2025                €   5.333                      € 667                                      € 333               € 333

2026                €   4.667                      € 667                                      € 333               € 292

2027                €   4.000                      € 667                                      € 333               € 250

2028                €   3.333                      € 667                                      € 333               € 208

2029                €   2.667                      € 667                                      € 333               € 167

2030                €   2.000                      € 667                                      € 333               € 125

2031                €   1.333                      € 667                                      € 333               €   83

2032                €      667                      € 667                                      € 333               €   42

 

Totaal ontvangen rente                                 €   5.000

Totaal belastingvoordeel o.b.v. 50%             €   5.000

Totaal in vijftien jaar “terugontvangen”         € 10.000

 

Totaal ingelegd                                              € 10.000

 

Deze variant kost u in deze situatie nagenoeg niets, het enige is dat u geen rendement haalt op uw spaargeld.

Download hier het aanvraag formulier met uitleg.

 

Wedstrijdinformatie


...
Sportlust '46
.
...
HBS Craeyenhout

  • Zaterdag 18 augustus 2018 17:00 uur Kwalificatieronde 1 TOTO KNVB beker
  • Wedstrijdsponsor:
    .
  • SNS bank Pupil vd Week:
    .
  • Wedstrijdbal:
    .