Fondswerving

Uiteraard is er geld nodig om de accommodatie op te knappen en uit te breiden. Hoe meer leden financieel de vereniging ondersteunen, hoe beter dat is voor de vereniging en uiteindelijk ook voor de hoogte van de contributie. 
Via de website houden wij je op de hoogte van de mogelijkheden om onze vereniging te ondersteunen en de resultaten van de verschillende acties te laten zien. 


Draag je steentje bij!

Iedereen kan de vereniging ondersteunen door een symbolische steen te kopen voor € 20,00 per stuk. Ons doel is om minimaal duizend stenen te verkopen, dat zou betekenen dat gemiddeld bijna ieder lid een steen koopt. Stiekem hopen we echter om 2.500 stenen te verkopen. De verkoop kan via het downloaden van het bestelformulier, via je teamleider of in het clubhuis.

Voor meer informatie kan je terecht bij Patrick Verdoold, commerciëlezaken@sportlust46.nl 


Rabo Fietstocht

Op 10 juni organiseerde de Rabobank in Woerden een fietstocht waarmee de Rabobank geld schenkt aan de vereniging waar je voor fietst. Door een aantal mensen is er voor Sportlust gefietst en dit heeft € 520,00 opgeleverd. Op 9 juni 2018 is er weer een fietstocht en dan kan er weer gefietst worden, noteer hem alvast in je agenda.  

Autowas actie Dames

Op 28 september kwamen veel auto’s schoner de parkeerplaats af bij Sportlust dan zij aankwamen. De speelsters van ons dames elftal gingen in het kader van de acties voor de nieuwbouw auto’s wassen. Goed voorbereid met spandoeken, emmers en sop begonnen ze om negen uur ’s morgens. In totaal hebben zij € 1.220,00 bij elkaar gewassen. Welk team komt met de volgende actie?

Leningen

Je kan de vereniging ook financieel ondersteunen door een lening te verstrekken aan de vereniging. De vergoeding op een lening ligt fors hoger dan dat je nu krijgt op een gemiddelde spaarrekening bij een Er zijn twee vormen:

A: Met aflossing

Lening in certificaten van € 1.000,00 
Rente 2%
Looptijd maximaal 15 jaar
Jaarlijkse uitloting beginnend in jaar 2

B Met schenking van aflossing

Leningen in certificaten van € 1.000,00
Rente 3%
Looptijd is 15 jaar

Jaarlijkse aflossing (lineair) wordt door middel van een periodieke schenking kwijtgescholden. Deze schenking komt in aanmerking om als aftrekpost op te voeren bij je belastingaangifte. Voor meer informatie kan je terecht bij Jeroen Eskes, penningmeester@sportlust46.nl

Maandag 23 oktober informatie over de nieuwbouw en de obligaties.  

De kosten van de nieuwe kleedkamers en de renovatie van de bestaande kleedkamers komt uit op een bedrag van rond de vijfhonderdduizend euro. 
Naast het kopen van een symbolische steen, is er ook de mogelijkheid om geld uit te lenen aan de vereniging. Hoe meer onze leden de club helpen, hoe minder financiering wij nodig hebben bij de bank en hoe goedkoper het is. 

Op maandag 23 oktober om 19:30 uur is er een avond in het clubhuis waar we meer toelichting geven op de nieuwbouwplannen en de mogelijkheid om de vereniging financieel te helpen.
Er komt een lening waarbij de lening binnen 15 jaar volledig wordt afgelost.
Er komt ook een lening waarbij de aflossing periodiek wordt geschonken aan de vereniging en waarbij deze schenking aftrekbaar is voor de belastingdienst als gift. 
De rente die wordt vergoed ligt hoger dan de huidige rente op een spaarrekening bij de bank, dus het is ook financieel interessant om op deze manier te helpen!


Nieuwe acties

De komende jaren organiseren we meer acties. Hiervoor kunnen wij altijd mensen gebruiken! Laat het ons weten!


Wedstrijdinformatie


...
Sportlust '46
.
...
sv Marken

  • 21 oktober 2017 aanvang 14:30 uur
  • Wedstrijdsponsor:
    Purple Haze Sound & Lights
  • SNS bank Pupil vd Week:
    Jayvin Kortink JO-10 6.
  • Wedstrijdbal:
    Cavotec Nederland BV