Fondswerving

Uiteraard is er geld nodig om de accommodatie op te knappen en uit te breiden. Hoe meer leden financieel de vereniging ondersteunen, hoe beter dat is voor de vereniging en uiteindelijk ook voor de hoogte van de contributie. 
Via de website houden wij je op de hoogte van de mogelijkheden om onze vereniging te ondersteunen en de resultaten van de verschillende acties te laten zien. 


Draag je steentje bij!

Iedereen kan de vereniging ondersteunen door een symbolische steen te kopen voor € 20,00 per stuk. Ons doel is om minimaal duizend stenen te verkopen, dat zou betekenen dat gemiddeld bijna ieder lid een steen koopt. Stiekem hopen we echter om 2.500 stenen te verkopen. De verkoop kan via het downloaden van het bestelformulier, via je teamleider of in het clubhuis.

Voor meer informatie kan je terecht bij Patrick Verdoold, commerciëlezaken@sportlust46.nl 


Rabo Fietstocht

Op 10 juni organiseert de Rabobank in Woerden een fietstocht waarmee de Rabobank geld schenkt aan de vereniging waar je voor fietst. De kortste route van 12 kilometer levert € 12,00 op, 30 kilometer zorgt voor € 20,00 en als je 100 kilometer fietst, levert dit zelfs € 30,00 op.
Uiteraard zijn wij ingeschreven en willen wij het maximale bedrage van € 1.500,00 bij elkaar fietsen. Geef je op!


Leningen

Je kan de vereniging ook financieel ondersteunen door een lening te verstrekken aan de vereniging.Er zijn twee vormen:

A: Met aflossing

Lening in certificaten van € 1.000,00 
Rente 2%
Looptijd maximaal 15 jaar
Jaarlijkse uitloting beginnend in jaar 2

B Met schenking van aflossing

Leningen in certificaten van € 1.000,00
Rente 3%
Looptijd is 15 jaar

Jaarlijkse aflossing (lineair) wordt door middel van een periodieke schenking kwijtgescholden. Deze schenking komt in aanmerking om als aftrekpost op te voeren bij je belastingaangifte. Voor meer informatie kan je terecht bij Jeroen Eskes, penningmeester@sportlust46.nl


Nieuwe acties

De komende jaren organiseren we meer acties. Hiervoor kunnen wij altijd mensen gebruiken! Laat het ons weten!


Wedstrijdinformatie


...
RCL
.
...
Sportlust '46

  • 26 augustus 2017 14.00 uur Complex Alphense Boys Alphen a/d Rijn
  • Wedstrijdsponsor:
    .
  • SNS bank Pupil vd Week:
    .
  • Wedstrijdbal:
    .