Accommodatie

Het grootste gedeelte van onze accommodatie is 35 jaar oud en dient opgeknapt te worden. Daarnaast is er een tekort aan kleedkamers en trainingscapaciteit. De komende jaren wordt het nodige opgepakt zodat Sportlust ’46 klaar is voor de toekomst!

Op de website houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen, de planning en staan er tekeningen en foto’s. 


Aanleiding

Sportlust ’46 kampt met een tekort aan trainingscapaciteit. Op dit moment hebben we twee velden die gebruikt worden voor de trainingen. Door deze beperking in capaciteit kunnen wij niet alle teams twee keer laten trainen elke week, zoals we graag zouden willen, en worden er trainingen gegeven op incourante tijden. Komende periode wordt het hoofdveld een kunstgrasveld zodat dit veld ook gebruikt kan worden voor trainingen. De trainingscapaciteit neemt dan toe met 50% en er kunnen ook vaker wedstrijden op dit veld gespeeld worden. 

De huidige kleedkamers zijn gedeeltelijk verouderd en de douches functioneren niet meer op het gewenste niveau. Deze kleedkamers worden opgeknapt, de douchecapaciteit wordt aangepakt net als de riolering. 

Op dit moment is onze capaciteit van kleedkamers al krap. Met de invoering van de kleinere teams bij de jeugd waardoor er meer teams zijn en wellicht een verdere groei van de vereniging, is uitbreiding van kleedkamers echt noodzakelijk! 


Klik hier voor de impressie van de nieuwbouw


Planning

De huidige planning is als volgt:

Zomer 2017  Vervangen/verbeteren riolering

Zomer 2017  Vervangen van het kunstgras op veld 6

Zomer 2017            Vervangen van gras door kunstgras op veld 1 inclusief verlichting. 

Zomer 2017 Start renovatie huidige kleedkamers

September 2017 Start realisatie nieuwe kleedkamers

2018/2019 Start renovatie clubhuis


Kosten

De renovatie van de bestaande kleedkamers en de realisatie van de nieuwe kleedkamers is op maximaal € 500.000,00 begroot. Hierbij is nog geen rekening gehouden met werk dat wordt gedaan door mensen van de vereniging waardoor dat bedrag lager wordt. 


Draag je steentje bij voor de nieuwe kleedkamers.


Bouwcommissie 

Jaap Koningen

Sjon van de Kreeke

Leon Immerzeel

Chris Nieuwpoort

John Eijgendaal

Frank van den Haselkamp 

Jan van den Heuvel

Wedstrijdinformatie


...
RCL
.
...
Sportlust '46

  • 26 augustus 2017 14.00 uur Complex Alphense Boys Alphen a/d Rijn
  • Wedstrijdsponsor:
    .
  • SNS bank Pupil vd Week:
    .
  • Wedstrijdbal:
    .