Het hoofdbestuur van Sportlust '46 is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de voetbalvereniging. Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijke. 
Deze is het eerste aanspreekpunt voor zijn/haar verantwoordelijke taak.


Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende leden:Jan van den Heuvel
    Voorzitter 

    Algemeen voorzitter 
    Sportlust '46 
    lid van het dagelijks bestuur

    E-mail :
    voorzitter@sportlust46.nl
    Tel : 06-53276215


Dick Blonk
    Secretaris 

    Bestuurslid Sportlust '46 
    lid van het dagelijks bestuur 


    E-mail :
    secretaris@sportlust46.nl 
    Tel :06-38927864


Jeroen Eskes
    Penningmeester 

    Bestuurslid Sportlust'46 
    lid van het dagelijks bestuur 


    E-mail:
    penningmeester@sportlust46.nl
    Tel: 06-28022335 


Henk van der Kaaden
    Algemene zaken

    Bestuurslid Sportlust '46 
    clubhuis en terrein
    aangelegenheden 


    E-mail : 
    algemenezaken@sportlust46.nl
    Tel: 06-27845976 


Patrick Verdoold
    CommerciĆ«le zaken 

    Bestuurslid Sportlust '46 
    Public CommerciĆ«le zaken


    E-mail: 
    commercielezaken@sportlust46.nl 
    Tel: 06-28772611Rene Baelde 
    Communicatie & PR

    Bestuurslid Sportlust '46     E-mail:  
    communicatie-pr@sportlust46.nl
    Tel: 06-15860999


vacature
    Voetbalzaken 

    Bestuurslid Sportlust '46 
    Technische zaken selectie,
    dames, senioren en jeugd 


    E-mail:
    voetbalzaken@sportlust46.nl 
    Tel :  Michael Veenbrink
     
Voetbalzaken jeugd

       Bestuurslid Sportlust '46      E-mail:
     
jeugdvoetbal@sportlust46.nl
    
 


 

 

 
Wedstrijdinformatie


...
Sportlust '46
3 - 1
...
Achilles Veen

  • zaterdag 7 december 2019 14.30 uur
  • Wedstrijdsponsor:
    BluePrint Automation
  • Pretfabriek Pupil vd Week:
    Jorim van Bodegraven
  • Wedstrijdbal:
    Friendly's Cafetaria