Geheimhoudingsverklaring 


Sportlust ’46 gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen Sportlust ’46. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring. Ik (de ondergetekende) ben als werknemer/vrijwilliger/bestuurslid/commissielid of op een andere manier actief bij Sportlust ’46. 

Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik:

 1. Dat ik geheimhouding in acht neemt over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor Sportlust ’46 over Sportlust ’46, haar leden en andere relaties van Sportlust ’46 te weten ben gekomen.
 2. Dat het mij verboden is deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen;
 3. Dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden;
 4. Dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor Sportlust ’46;
 5. Dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor Sportlust ’46 alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van Sportlust ’46 inlever bij het bestuur van Sportlust ’46. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van Sportlust ’46 draag ik op dat moment over aan het bestuur van Sportlust ’46. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet –traceerbaar;
 6. Dat bij overtreding van deze verklaring,  Sportlust ’46 mijn inzet met onmiddellijke ingang mag beëindigen en ik Sportlust ’46 de eventuele werkelijke schade verschuldigd ben.

Naam: ….……………………………………………………

Handtekening: ….……………………………………………………

Datum: ….……………………………………………………

LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar moet deze verklaring ook door een ouder of voogd ondertekent te worden.

Wedstrijdinformatie


...
vv Capelle
-
...
Sportlust '46

 • Zaterdag 9 november 2019; 14.30 uur
 • Wedstrijdsponsor:
  .
 • Pretfabriek Pupil vd Week:
  .
 • Wedstrijdbal:
  .