Algemene Ledenvergadering Sportlust 46

Wedstrijdinformatie


...
Zomerstop
-
...
Zomerstop

 • -
 • Wedstrijdsponsor:
  -
 • SNS bank Pupil vd Week:
  -
 • Wedstrijdbal:
  -
 • 21 mei 2017 09:40

  ALGEMENE LEDENVERGADERING

   

  SPORTLUST ‘46

   

   

  Het Bestuur van Sportlust ’46 nodigt u uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die wordt gehouden op vrijdag 26 mei 2017 om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Waardsedijk te Woerden.

   

  A G E N D A

   

  1)     Opening door de voorzitter

  2)     Mededelingen

  3)     Vaststelling van het verslag van de ALV van 9 december 2016 en 31 maart 2017.

  4)     Financiën:  

  A)   voorstel verhoging contributie (toelichting penningmeester)

  B)   begroting 2017 – 2018 (toelichting penningmeester)

  C)   stemmen voorstel contributieverhoging

  D)   vaststellen begroting 2017 - 2018

  5)     Rondvraag

  6)     Sluiting

   

  Indien u aanvullend op de agenda, onderwerpen wilt aandragen, dan kunt u  deze melden aan de secretaris via email; secretaris@sportlust46.nl.

   

  Ø  Het Bestuur houdt op 24 mei 2017 vanaf 19.00 uur een inloop uur, waarbij u de gelegenheid krijgt om vragen te stellen of aandachtspunten aan te reiken.   

   

  Namens het Bestuur,

   

  Dick Blonk,

  Secretaris

  Email: secretaris@sportlust46.nl