ALV Sportlust 46 van 9 december 2016

Wedstrijdinformatie


...
Zomerstop
-
...
Zomerstop

 • -
 • Wedstrijdsponsor:
  -
 • SNS bank Pupil vd Week:
  -
 • Wedstrijdbal:
  -
 • 13 december 2016 19:05

  Ongeveer 35 leden van Sportlust waren naar de algemene ledenvergadering op 10 december gekomen.

  Jan van den Heuvel, de voorzitter, opende de avond en begon met de mededelingen over de parkeerplaatsen en de renovatie van het clubgebouw.


  Daarna werd het verslag van 27 mei 2016 goedgekeurd, er waren geen opmerkingen over. De secretaris (Dick Blonk) verzorgde het volgende punt de toelichting en vaststelling van het jaarverslag. Er waren hier ook geen opmerkingen over dus het verslag werd vastgesteld. Jeroen Eskes (de penningmeester) gaf met behulp van de beamer een duidelijke toelichting op de financiële paragraaf.De kascontrolecommissie had verder geen aanvullingen of opmerkingen

  Hierna volgde de goedkeuring van de balans, staat van baten en lasten en de toelichting. De balans werd goedgekeurd. Cees Pels stapt uit de kascontrolecommissie en Henk van de Kaaden neemt zijn plek in. Theo de Breed, Ad Oosterveer en Henk van de Kaaden zijn nu de kascontrole commissie.


  Het volgende punt was het aanpassen van het huishoudelijk reglement. Hiermee werd ingestemd door de vergadering.

  Hierna volgde het aftreden volgens rooster van Jan van den Heuvel en Josien Verhoeven. Beiden werden per acclamatie herkozen. Bij de rondvraag werd er een compliment gegeven over de financiële paragraaf. De penningmeester nam het compliment in ontvangst. De voorzitter sloot hierna de vergadering. 


  Na het officiële gedeelte verzorgden de 4x4 coördinatoren een presentatie over het 4x4 voetbal bij Sportlust ’46.  Hierna werden de Sportlust Awards uitgereikt.

  De awards zijn dit jaar gewonnen door de opzetters en coördinatoren van het 4x4 voetbal. Zij kregen mooie awards en bloemen uitgereikt door het bestuur.

  Gefeliciteerd allemaal!!!   

  Hierna werd bar geopend en onder het genot van een drankje liep de avond naar zijn einde