Uitnodiging ALV

Wedstrijdinformatie


...
sv Oranje Wit
3 - 5
...
Sportlust '46

 • Zaterdag 18 mei 2019
 • Wedstrijdsponsor:
  .
 • SNS bank Pupil vd Week:
  .
 • Wedstrijdbal:
  .
 • 7 mei 2019 13:59

  Het Bestuur van Sportlust ’46 nodigt u uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die wordt gehouden op vrijdag 31 mei 2019 om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Waardsedijk te Woerden.


  A G E N D A


  1) Opening door de voorzitter.

  2) Mededelingen.

  3) Vaststelling van het verslag van de ALV van 14 december 2018.

  4) Financiën:  

  A) begroting 2019 – 2020 (toelichting penningmeester)

  B) vaststellen begroting 2019 – 2020

  5) Voorstel om gehele complex rook vrij te maken, m.u.v. het terras en het rokershokje.

  6) Update renovatie/aanbouw clubhuis.

  7) Rondvraag.

  8) Sluiting.


  Indien u aanvullend op de agenda, onderwerpen wilt aandragen, dan kunt u deze melden aan de secretaris via email; secretaris@sportlust46.nl. Het Bestuur houdt op 23 mei 2019 van 19.00 tot 20:00 uur een inloop uur, waarbij u de gelegenheid krijgt om vragen te stellen of aandachtspunten aan te reiken.   


  Namens het Bestuur,

  Dick Blonk,

  Secretaris

  Email: secretaris@sportlust46.nl 


  P.s. Het verslag van de ALV van 14 december 2018, de conceptbegroting seizoen 2019-2020, kunnen vanaf 10 mei 2019 via secretaris@sportlust’46.nl worden opgevraagd.