Uitnodiging ALV

Wedstrijdinformatie


...
Zomerstop
-
...
Zomerstop

 • -
 • Wedstrijdsponsor:
  -
 • SNS bank Pupil vd Week:
  -
 • Wedstrijdbal:
  -
 • 29 mei 2019 15:59

  Het Bestuur van Sportlust ’46 nodigt u uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die wordt gehouden op vrijdag 31 mei 2019 om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Waardsedijk te Woerden.


  AGENDA

  1) Opening door de voorzitter.

  2) Mededelingen.

  3) Vaststelling van het verslag van de ALV van 14 december 2018.

  4) Financiën:  

      a)     Begroting 2019 – 2020 (toelichting penningmeester).

      b)     Vaststellen begroting 2019 – 2020.

  5) Voorstel om gehele complex rook vrij te maken, m.u.v. het terras en het rokershokje.

  6) Update renovatie/aanbouw clubhuis.

  7) Rondvraag.

  8) Sluiting.


  Indien u aanvullend op de agenda, onderwerpen wilt aandragen, dan kunt u deze melden aan de secretaris via email; secretaris@sportlust46.nl. Het Bestuur houdt op 23 mei 2019 van 19.00 tot 20:00 uur een inloop uur, waarbij u de gelegenheid krijgt om vragen te stellen of aandachtspunten aan te reiken.   


  Namens het Bestuur,

  Dick Blonk,

  Secretaris

  Email: secretaris@sportlust46.nl 


  P.s. Het verslag van de ALV van 14 december 2018, de conceptbegroting seizoen 2019-2020, kunnen vanaf 10 mei 2019 via secretaris@sportlust’46.nl worden opgevraagd.