Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels telt Sportlust '46 meer dan 1100 leden, verdeeld over meerdere seniorenelftallen en juniorenelftallen met daarnaast nog een groeiende pupillen- en meidenafdeling. Tevens wordt er 20 weken per jaar puppietraining verzorgd. Het eerste elftal van Sportlust '46 speelt in de Hoofdklasse A van de KNVB. Sportlust '46 is een zaterdagvoetbalclub.


Het bestuur

De voetbalvereniging Sportlust '46 wordt geleid door een bestuur, dat op democratische wijze is gekozen door de leden van de vereniging. Dit gebeurt in de zo ge­naamde ledenvergadering, die minimaal een keer per jaar gehouden wordt.


De jeugdcommissie

Met meer dan 600 jeugdleden is het heel belangrijk een commissie te hebben die zich speciaal bezig houdt met de jeugd van Sportlust '46. In deze commissie zitten diverse personen die alles zo goed mogelijk regelen voor alle leden tot 18 jaar.


Vrijwilligers 

Bij Sportlust '46 is het heel belangrijk dat we de dingen die geregeld moeten worden samen doen. Vereniging zijn kan alleen als je alles “door en voor leden” doet. Alle leden en ouders van jeugdleden worden verplicht zich 5 uur per jaar voor de club in te zetten.


Spelen van wedstrijden

Omdat Sportlust '46 een zaterdag voetbalbalvereniging is, speelt zij haar wedstrijden in de weekeinden alleen op zater­dag. Soms is er doordeweeks een wedstrijd. De jeugdspelers krijgen via de leider van het team een bericht wanneer er een wedstrijd wordt gespeeld. Ook op internet (www.sportlust46.nl) of op het prikbord bij de club staan deze wedstrijden aangegeven.


Vervoer bij wedstrijden  

Zeker bij de jongere ploegen wordt er voor gezorgd, dat het vervoer naar de wedstrijden op verantwoorde wijze gebeurt. Deze worden afgelegd met de auto. Naar de ouders toe wordt er dan een verzoek gedaan of zij willen rijden. In alle gevallen zullen er één of meer mensen van de vereniging meegaan om het team te begeleiden.


Sportkleding 

Om aan wedstrijden mee te kunnen doen, is het ver­plicht om allemaal in hetzelfde sporttenue te spelen. Ieder lid van Sportlust ’46 speelt in hetzelfde wedstrijdtenue: rood shirt, witte broek en rode sokken.

Reeds 6 jaar geleden is er gekozen om de jeugdafdeling van onze vereniging zo uniform mogelijk te kleden voor wat betreft het wedstrijdtenue. Praktisch gezien was het destijds niet mogelijk om ieder team te voorzien van een sponsor, laat staan van allemaal dezelfde sponsor.

Wij delen u mede dat met ingang van het seizoen 2014/2015 dit wel gelukt is en dat we daarmee alle teams in de jeugdafdeling kunnen voorzien van hetzelfde wedstrijdtenue. Aangezien op alle shirts vanaf augustus 2014 hetzelfde logo staat, mag ieder lid zijn/haar tenue na uitgifte behouden. Inleveren aan het einde van het seizoen hoeft vanaf nu dus niet meer. 

Het  officiële Sportlust'46 clubtenue bestaat uit een rood shirt, witte broek en rode sokken. In samenwerking met sponsoren Sporthuis.nl en Hummel is de clublijn exclusief verkrijgbaar bij Sporthuis.nl, Rijnstraat 50 in Woerden, of via de webshop www.sporthuis.nl Sportlust46 ledenshopMinimaal eenmaal per jaar zal er een ruildag worden georganiseerd in het clubhuis. Mocht een kledingstuk zoekraken of kapot gaan, kan deze tegen betaling via internet worden besteld op  www.sporthuis.nl Sportlust46 ledenshop of worden gekocht in de winkel van Sporthuis.nl in de Rijnstraat te Woerden.

De JUMBO supermarkt Stef Bijlsma in Woerden is exclusieve hoofdsponsor van de jeugdafdeling. Voor andere bedrijven die de jeugd een warm hart toedragen zijn er tal van aanvullende mogelijkheden. Daarvoor kan een geïnteresseerde contact opnemen met onze sponsorcommissie. Deze is te bereiken op sponsoring@sportlust46.nl


Samenvatting kledingplan Sportlust ’46.

Het kledingplan houdt in:

 • Ieder lid wordt eigenaar van het wedstrijdtenue en hoeft deze aan het einde van het seizoen dus niet meer in te leveren 
 • Ieder nieuw tenue is voorzien van het Sportlust’46 logo en het shirt tevens met het logo van de hoofdjeugdsponsor; jeugdleden zijn verplicht  dit tenue tijdens wedstrijden te dragen
 • Bij verlies of diefstal zal ieder lid zelf zorgdragen voor aanschaf van nieuw materiaal; dit kan via internet of in de winkel van Sporthuis.nl te  Woerden
 • De jeugdspeler (ouder(s)/verzorger(s) betalen eenmalig € 18,= per tenue extra in het seizoen 2014/2015. Daarna zal de kleding niet meer  via de contributie worden geïnd en zal de contributie dus met € 17,= worden verlaagd.  
 • Reserve tenues voor het geval dat de tegenstander bij thuiswedstrijden een rood of gelijkend shirt draagt, blijven beschikbaar en zijn door  de leiders af te halen in de commissiekamer. 
 • Sponsoractiviteiten blijven in diverse mogelijkheden beschikbaar; neem per email hiervoor contact op met sponsoring@sportlust46.nl 
 • Voor selectieteams zijn aanvullende afspraken van toepassing; deze worden specifiek met deze teams besproken
 • Veldschoenen met noppen moet je zelf kopen. Bij onze sponsor Go Sport in de Rijnstraat te Woerden hebben ze veel soorten schoenen op voorraad.


Lidmaatschap

Opgave als lid van Sportlust '46 is voor een geheel verenigingsjaar. Het verenigingsjaar bij Sportlust '46 loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is dus niet mogelijk. Indien men toch tussentijds wenst op te zeggen is men de vereniging een boete verschuldigd. (zie inschrijf­formulier).   Inschrijfformulier Sportlust'46


Aanmeldingen

De F en E pupillen kunnen zich op woensdag middag aanmelden, na drie proeftrainingen kunnen ze zich inschrijven. 
Andere aspirant-leden kunnen op zaterdag informatie verkrijgen in de commissie/bestuurskamer met daarbij een telefoonnummer van de sectieleider die ze kunnen benaderen. De sectieleider geeft aan met welk team hij of zij 3 proeftrainingen mee kan trainen alvorens lid te worden. Inschrijfformulier met bijlage kunnen in de commissiekamer ingeleverd worden.


Afmeldingen

Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie. UITERLIJK 1 maand voor 1 juli. via Ronald Blonk ledenadministratie@sportlust46.nl 


Trainingen  

De trainingen van de teams bij Sportlust '46 vinden minimaal 1x per week plaats en de selectieteams trainen 2 x per week; deze zijn verplicht, evenals de te spelen wedstrijden. Alleen met een dringende reden kan er afgebeld worden bij de trainer of leider van het team waarin je speelt. De trainings­middagen of -avonden zijn afhankelijk van het team waarbij het lid is ingedeeld. Bij het jeugdsecretariaat kunt u opvragen wanneer er door de diverse jeugdteams wordt getraind.


Sportiviteit en respect

“Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”. 
Bij Sportlust '46 is het beleid erop gericht om excessen te voorkomen. Mochten deze toch voorkomen, dan wordt consequent handelend opgetreden. Hiervoor bestaat een reglement bij onze club. Het instellen van dit reglement is een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.


Verzekering    

Alle leden zijn collectief verzekerd tegen eventuele ongevallen tijdens wedstrijden, het verblijf op het sportcomplex en gedurende de heen- en terugreis naar en van het complex in verband met wedstrijden en/of andere activiteiten georganiseerd door de vereni­ging, voor zover een eigen verzekering in voorko­mende gevallen geen of onvoldoende dekking geeft. Tevens is er een aansprakelijkheidsverzekering afge­sloten ten behoeve van alle leden.


Sponsoring

Bent u of weet u iemand die geinteresseerd is in het sponsoren van Sportlust '46 kunt u altijd contact opnemen met onze sponsorcommissie. Het contact is hiervoor via Dirk van Oudenallen via sponsoring@sportlust46.nl of u kunt hem bellen via 06-12823021.


Informatieoverdracht  

De informatie die elk lid van de vereniging behoort te weten, zoals aanvang wedstrijden, aankondiging activiteiten, veranderingen, bestuursmededelingen etc., worden doorgegeven via de website (www.sportlust46.nl) en zijn ook te lezen op het prikbord in de hal van het clubhuis. 


Ouderavond   

Voor alle jeugd teams, voorlopig beginnend bij de F en E teams houden we twee keer per jaar een ouderavond die een verplicht karakter heeft. Op die avonden geven wij uitleg en houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en het team.

Hopelijk geeft deze wegwijzer u een goede eerste indruk van de spelregels en het reilen en zeilen bij voetbalvereniging Sportlust '46. Wij kunnen ons echter voorstellen dat er nog vragen zijn. Voor inlichtingen kunt u altijd bij iemand van de club terecht. Bij Sportlust '46 zijn er diverse commissies actief die het ieder lid zo goed mogelijk naar de zin probeert te maken. Op de website van Sportlust'46 zie je alle namen van de leden van deze commissies. Benader deze gerust als je een vraag hebt.


Ons adres: Sportpark Cromwijck 
Waardsedijk 31 
3448 HV WOERDEN 
Tel. 0348-415570


Wedstrijdinformatie


...
Sportlust '46
3 - 1
...
Achilles Veen

 • zaterdag 7 december 2019 14.30 uur
 • Wedstrijdsponsor:
  BluePrint Automation
 • Pretfabriek Pupil vd Week:
  Jorim van Bodegraven
 • Wedstrijdbal:
  Friendly's Cafetaria