Topsport Sportlust '46 2016


Het bestuur van Sportlust’46 heeft in 2005 gekozen voor een visieplan “Topsport Sportlust’46”, en wil met dit visieplan duidelijkheid bieden aan haar leden. Hiermee willen we bouwen aan een vereniging waarbij het 1e elftal hoofdklasse, en de selectie elftallen van de jeugd op een hoog niveau in de derde divisie spelen. Om zowel voor de jeugd als voor de senioren goede voorwaarden te scheppen is het noodzakelijk dat er een goede verenigingsstructuur wordt geboden. Daarbij moet duidelijk gemaakt worden wat de financiële inspanningen moeten zijn. Tevens zal dan duidelijk worden dat de financiën niet uit de reguliere middelen kunnen komen. Daarom is er een inspanning nodig om sponsors te krijgen voor een periode van minimaal 5 jaar om de plannen mede te financieren.

Dit visieplan is bedoeld als richtlijn en moet gezien worden als een handleiding voor een betere, vernieuwde structurering. Op termijn zal dat zijn vruchten afwerpen voor een hoger niveau zowel bij de jeugd als bij de senioren en een betere uitstraling geven naar de Woerdense samenleving en het bedrijfsleven.

Het nieuwe visieplan Topsport Sportlust’46 2016 is voor de eerste komende vijf jaren waarin de doelen worden uiteengezet die de vereniging (het bestuur) wil bereiken.
De toekomstvisie moet vooral gericht zijn op het sportieve en daaraan gekoppeld het financiële gedeelte.

Willen we komen tot een hoger niveau dan zullen we bij de jeugd moeten beginnen. Om voor talentvolle spelers aantrekkelijk te worden en te blijven zullen wij randvoorwaarden moeten invullen. Om op gelijk niveau te komen met andere grote amateurverenigingen in de omgeving is het noodzakelijk te “investeren”.


Daarbij staan twee visie elementencentraal:

A. het spelen van het eerste elftal in de hoofdklasse van de KNVB
B. het spelen van de jeugdselectieteams in de 3e divisie


Jeugdopleiding:

De B en C selectie van de jeugdafdeling spelen beide al in de 3e Divisie van de KNVB. De A selectie moet op kort termijn de aansluiting daarin vinden.
Met de aansluiting van de A selectie in de 3e Divisie spelen de drie hoogste selectie teams van de Sportlust jeugd dan op een zodanig hoog niveau dat kan worden aangesloten bij de senioren afdeling.


Sponsoring:

Sportlust’46 voetbalt in een gemeente die oog heeft voor de rol van de sportvereniging in de lokale samenleving.
In deze tijd is de sponsoring één niet meer weg te denken fenomeen in de sportwereld, en dus ook bij Sportlust'46 niet. Daarom ben ik blij dat er wederom een groot aantal sponsoren bereid zijn een bedrag aan onze vereniging te schenken. Natuurlijk wil ik hier een woord van dank uit spreken aan onze sponsors voor de steun in het afgelopen jaar en reken een klein beetje op een nog grotere steun in het komende seizoen. Alleen met die steun kunnen we er samen voor zorgen dat het doel zal worden bereikt, een toonaangevende rol te spelen in de hoofdklasse van de KNVB. 

Graag zijn de vertegenwoordigers van de sponsorcommissie bereid om de doelstelling van Sportlust’46 nader toe te lichten in een persoonlijk gesprek. Indien u als bedrijf wil meewerken willen wij Topsport Sportlust’46 bewerkstelligen


Een woord van welkom roep ik roep ik onze eventuele nieuwe sponsors vast toe. Sportlust'46 hoopt u op een gepaste wijze naar de zin te maken tijdens uw verblijf op het sportcomplex. Het is echter aan u als gast te beoordelen of wij daarin geslaagd zijn.

Tot slot wensen wij u allen veel zakelijk succes toe en graag tot ziens bij Sportlust’46.


Bent u nieuwsgierig geworden omtrent Sponsoring van het 1e elftal van Sportlust'46, neemt u dan contact op met:

Dirk van Oudenallen  sponsoring@sportlust46.nl     06-12823021

Patrick Verdoold commercielezaken@sportlust46.nl 06-28772611

Wedstrijdinformatie


...
Sportlust '46
3 - 1
...
Achilles Veen

  • zaterdag 7 december 2019 14.30 uur
  • Wedstrijdsponsor:
    BluePrint Automation
  • Pretfabriek Pupil vd Week:
    Jorim van Bodegraven
  • Wedstrijdbal:
    Friendly's Cafetaria